Welkom op de website van Probus Wageningen ’96

Wij zijn een gezellige vriendenclub met aandacht voor elkaars lief en leed. In een ontspannen sfeer streven we naar saamhorigheid, vriendschap en onderlinge hulpvaardigheid. Daarnaast inspireren we elkaar en verruimen onze inzichten door kennis en interesses te delen. 

We komen om de 14 dagen op dinsdag van 17.00-19.30u samen bij Meet & Eat in Wageningen

Tijdens de openingsborrel praten we even bij. Hierna is er ruimte en tijd voor een presentatie door één van de leden over zeer diverse onderwerpen met aansluitend discussie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd, waarbij kan worden nagepraat over de presentatie of andere zaken. Drie keer per jaar maken we een excursie, steeds weer naar een verrassende locatie. Twee keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij partners welkom zijn. We behoren niet tot de “service clubs”, die een maatschappelijk doel nastreven.

Onze leden (m/v) hebben hun actieve loopbaan beëindigd. Ze vertegenwoordigen een groot aantal sectoren van de samenleving met een eigen persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. Daarnaast beschikken ze over een netwerk van sociale contacten die een bron van inspiratie kunnen zijn.

Het bestuur nodigt, meestal op voordracht van één of meer leden, kandidaat-leden uit om toe te treden tot de club. Kandidaat-leden worden in de gelegenheid gesteld twee keer aan een bijeenkomst deel te nemen om te beoordelen of zij zich thuis zullen voelen. Daarna wordt in overleg met het bestuur besloten over het lidmaatschap.

Van leden wordt verwacht dat zij de doelstelling van de club onderschrijven. En vooral dat zij daadwerkelijk betrokken zijn door het bezoeken van zoveel mogelijk bijeenkomsten, dat zij af en toe een presentatie geven en naar vermogen verantwoordelijkheid dragen in bestuur of commissies.

Kijk op bezoekersinformatie  voor een indruk van een Probus 96 bijeenkomst.

Er is op dit moment ruimte voor enkele nieuwe leden.
Heeft u belangstelling, laat het ons weten via het contactformulier.

Probus Wageningen 96 is aangesloten bij de Stichting Probus Nederland