Welkom op de website van Probus Wageningen ’96
Deze website is het communicatiemiddel voor onze leden. Via de website ontvangen zij informatie, worden foto’s gedeeld en kunnen ze nog eens nagenieten van een excursie. En ook heel handig: alle verslagen, reglementen, activiteiten en “Wie is wie”? zijn met een druk op de knop binnen handbereik. 
De pagina’s zijn alleen met een wachtwoord door onze leden te lezen. Slechts enkele items zijn publiekelijk toegankelijk zodat geïnteresseerden een indruk kunnen krijgen van Probus96-Wageningen. (klik hier voor een indruk).

Probus Wageningen’96 is op 5 november 1996 opgericht en op 17 december 1996 vond de officiële installatie plaats. Onze club heeft 50% mannelijke en 50% vrouwelijke leden. Het leden aantal blijft gehandhaafd zo rond de 30 leden, die overwegend in Wageningen en in de nabije omgeving wonen.

Probus staat voor Professional and Business. In Nederland  zijn er ca. 450 clubs. Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning. Voor het overige zijn ze autonoom. Meer informatie vindt u op de website van PROBUS/Nederland http://www.probus-nederland.nl/

Doelstelling
Wij zijn een gezellige vriendenclub met aandacht voor elkaar bij lief en leed. Daardoor wordt saamhorigheid en vriendschap tussen de leden bevorderd. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen eveneens bindende elementen. 

Bijeenkomsten
We komen twee-wekelijks bij elkaar, op een dinsdag van 17.00-19.30u. Tijdens de openingsborrel kunnen we even bijpraten. Hierna is er ruimte en tijd voor een presentatie of lezing over zeer diverse onderwerpen met veelvuldig gebruik en inzet van nieuwe media. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd, waarbij kan worden nagepraat over de zojuist gehouden presentatie. Ook excursies brengen ons vaak op verrassende locaties. Er worden 2x per jaar bijeenkomsten georganiseerd waarbij partners ook welkom zijn. We behoren niet tot de “services clubs”, die een maatschappelijk nobel doel nastreven.

Lidmaatschap
Onze actieve leden hebben in het verleden een relevante functie gehad en genieten nu van hun pensioen. Zij vertegenwoordigen een groot aantal sectoren van de maatschappij met een eigen persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. Daarnaast beschikken ze over een netwerk en sociale contacten die vaak bronnen van inspiratie zijn.

Het bestuur, meestal op voordracht van één of meer leden, nodigt kandidaat-leden uit om toe te treden tot de club. Kandidaat-leden worden in de gelegenheid gesteld twee keer aan een bijenkomst deel te nemen om te kunnen beoordelen of zij zich thuis zullen voelen. Daarna nemen zij de beslissing al of niet lid te worden.

Van leden wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij de doelstelling van de club onderschrijven. Maar vooral dat zij daadwerkelijk bijdragen aan de bijeenkomsten en activiteiten. Het bezoeken van zoveel mogelijk bijeenkomsten, het verzorgen van een presentatie en de verantwoordelijkheid dragen in bestuur of commissies. 

Wilt u graag meer weten, bekijk dan de bezoekersinformatie en/of stuur een mail via het contactformulier.

N.B. Wij bieden geen externe services (geen Rotary)

Website Probus-Nederland: https://probus-nederland.nl/